Day: February 7, 2021

ชิลเลอร์ราคา

อุปกรณ์ที่สำคัญในชิลเลอร์ มีอะไรบ้าง ทำงานอย่างไรอุปกรณ์ที่สำคัญในชิลเลอร์ มีอะไรบ้าง ทำงานอย่างไร

เครื่องชิลเลอร์หรือเครื่องทำความเย็น เราอาจไม่ค่อยเห็นบ่อยเท่าไหร่ เพราะถ้าเป็นเครื่องทำความเย็น คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับแอร์เป็นหลัก แต่พอเป็นเครื่องทำความเย็นหรือชิลเลอร์ ส่วนใหญ่จะเห็นในโรงงานอุตสาหกรรม หรือไม่ก็เป็นห้างสรรพสินค้า ที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศจำนวนมาก จึงต้องใช้ ชิลเลอร์ราคา ที่มีขนาดใหญ่กว่าและราคาสูงกว่าโดยเครื่องชิลเลอร์ที่ว่านี้ จะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งหน้าที่การทำงานก็เหมือนกัน เพียงแต่ว่าใช้งานในพื้นที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจะมาดูกันก่อนว่าอุปกรณ์หลักในตัวชิลเลอร์มีอะไรบ้าง และแต่ละตัวทำงานอย่างไร อุปกรณ์หลักที่ต้องมีในเครื่องชิลเลอร์ 1.คอมเพรสเซอร์ ทำหน้าที่ในการดูดและเพิ่มแรงดันให้กับสารทำความเย็น ซึ่งจะรับต่อมาจากตัวอีเวเปอเรเตอร์  ที่อยู๋ในสถานะเป็นก๊าซและเป็นไอ เข้ามายังใบพัดของตัวคอมเพรสเซอร์ และทำการอัดเพื่อให้แรงดังสูงขึ้นทำให้ไอและก๊าซเพิ่มตามไปด้วย ซึ่งตัวคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในปัจจุบันจะมีหลายชนิดกัน จะแตกต่างกันที่รปแบบของลูกสูบ ผู้ใช้ก็ต้องเข้าใจข้อดีข้อเสียของตัวคอมเพรสเซอร์แต่ละแบบก่อนเช่นกัน 2.คอนเดนเซอร์ หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นตัวระบายความร้อนก็ได้ หน้าที่ก็คือระบายความร้อนให้กับสารหล่อเย็นที่มาจากตัวคอมเพรสเซอร์ จากนั้นก็จะผ่านการทำให้เกิดการควบแน่น